Czy żyjemy w XX-leciu międzywojennym? [quiz]

XX- lecie międzywojenne to czas skąpany w nostalgii. Był momentem prężnego rozwoju Polski: budowano miasta, zakładano fabryki, cieszono się odzyskaną niepodległością. Czy jednak był aż tak idylliczny?

Lata międzywojenne to wspaniały okres dla polskiej kultury. Tworzyli wtedy m.in Tuwim, Leśmian, Dąbrowska, Żeromski, Nałkowska, Staff, Gałczyński i Iwaszkiewicz. Królowały bohemy artystyczne, tworzono piękną muzykę, której słuchamy do dzisiaj. To właśnie w tych czasach Mieczysław Fogg zaśpiewał  „Jesienne różne”. Był to też czas trudu odbudowywania swoich domów, ogromnej biedy, napięć narodowościowych i religijnych. Polska była krajem, w którym żyli ludzie różnych wyznań i kultur, jednak wszyscy byli obywatelami naszego kraju. Mimo to, inni obywatele naszego kraju głosili hasła o konieczności „oczyszczenia Polski z obcego elementu” i „walki z wrogami Ojczyzny”, w otwarty sposób nawoływali do przemocy, organizowali przemarsze i pikiety, wznosili nienawistne hasła. Lata trzydzieste przyniosły wojnę ekonomiczną, getta ławkowe, aż w końcu pogromy ludności żydowskiej (nazywane „hecami”).

Co nas łączy z latami międzywojennymi?

Od kilku lat możemy zaobserwować analogie do tej smutnej rzeczywistości, chociaż dziś Polska jest zdecydowanie mniej różnorodna. Boimy się przyjąć uchodźców, wielu z nas karmi się wizją Żydów rządzących światem ( a Polską w szczególności), kandydat na Prezydenta RP otwarcie głosił swoje antysemickie poglądy, przedstawiciele Ruchu Narodowego zasiedli w sejmowych ławach.

Czy mówienie o zagrożeniu faszyzmem to przesada?

Od kilku lat pojawiały się głosy- zwłaszcza ze strony działaczy pozarządowych i środowiska akademickiego- że znajdujemy się w sytuacji podobnej do tej z lat 30-tych XX wieku. Do głosu coraz silniej dochodzą skrajne ruchy, pojawiają się nienawistne hasła, faszystowskie gesty i nacjonalistyczna propaganda (również w popkulturowym wydaniu). Przypominane są antysemickie legendy o profanacji Hostii, palone są kukły Żydów, na ulicach pojawiają się bojówki kontrolujące obywatelstwo przechodniów. Atakowana jest wszelka inność.

Dlaczego o tym piszę?

Te wszystkie wydarzenia sprawiają, że oddycham z większym trudem. Czytając książki o XX-leciu mam dziwne poczucie, że znam ten klimat z autopsji. Mam szczerą nadzieję, że tym razem historia nie potoczy się tak tragicznie, jak w 1939 (i jak przepowiada Anda Rottenberg).

Aby zobrazować Wam te podobieństwa, przygotowałam krótki quiz. Zapraszam do sprawdzenia swojej wiedzy- historycznej i bieżącej- i do refleksji nad współczesną Polską.

 

[quiz] To zdarzyło się w XX-leciu międzywojennym, czy w XXI wieku-Sprawdź swoją wiedzę i zastanów się nad współczesną Polską.